Region 6 LEC/MAA Staff

Janice Holden, Director II, MAA LEA            
209-238-8820,   FAX 209-238-8849

Le Anne Esquerra MAA Accounting Analyst 238-8821
Rodney Kreifels MAA Accounting Analyst II 238-8804
Joe Lastra MAA Accounting Analyst II 238-8803
Jenae Carvalho Medi-Cal MAA LEA Specialist 238-8807
Maria Ortiz Medi-Cal MAA LEA Specialist 238-8822